AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cách viết sau đây cách viết nào là phân số: 

  • A. \(\frac{1,25}{4}\)
  • B. \(\frac{1}{-5}\)
  • C. \(\frac{2}{0}\)
  • D. \(\frac{6,4}{-9}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tử số và mẫu số phải là số nguyên, và mẫu số phải khác 0

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>