YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các nhân tố sinh thái nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nhân tố nào quan trọng hơn cả đối với sự sống nói chung? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  - Trong các nhân tố sinh thái nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng nhân tố nào cũng cần thiết cho sự sống, nhưng nhân tố ánh sáng là quan trong hơn cả.  

  Vì:

  - Nhân tố ánh sáng trực tiếp chi phối 2 nhân tố còn lại. khi cường độ ánh sáng tăng lên thì nhiệt độ môi trường tăng theo nhiệt độ tăng thì độ ẩm giảm xuống.  

  - Khi cường độ chiếu sáng giảm thì ngược lại.  

  - Năng lượng do ánh sáng chiếu xuống mặt đất, một phần đã chuyển thành năng lượng sống thông qua quá trình quang hợp mà đi vào hệ thống sống cung cấp năng lượng cho các sinh vật.  

  - Nhân tố ánh sáng trực tiếp chi phối 2 nhân tố còn lại. khi cường độ ánh sáng tăng lên thì nhiệt độ môi trường tăng theo,(0,25 đ) nhiệt độ tăng thì độ ẩm giảm xuống.  

  - Khi cường độ chiếu sáng giảm thì ngược lại.  

  - Năng lượng do ánh sáng chiếu xuống mặt đất, một phần đã chuyển thành năng lượng sống thông qua quá trình quang hợp  mà đi vào hệ thống sống cung cấp năng lượng cho các sinh vật. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON