AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

  • A. Nếu a \( \ge \) b thì a2 \( \ge \) b2.
  • B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  • C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.      
  • D. Nếu tam giác có một góc 600 thì tam giác đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>