AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trộn lẫn 500 ml dung dịch NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch HSO4 0,1M, thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y có các sản phẩm là 

  • A. Na2SO4.            
  • B. NaHSO4.     
  • C. Na2SOvà NaHSO4.                
  • D. Na2SOvà NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA