AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M và NaCl 1M. Số mol của các ion Na+, Cl-, H+ trong dung dịch X lần lượt là 

  • A. 0,2; 0,2; 0,2. 
  • B. 0,1; 0,2; 0,1.    
  • C. 0,2; 0,4; 0,2.    
  • D. 0,1; 0,4; 0,1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>