AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Khối lượng các muối thu được trong dung dịch là 

  • A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4
  • B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4.
  • C. 10,44 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4.  
  • D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA