AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm tương của chất tan trong X là 

  • A. Na2HPO4 và 11,2%.           
  • B. Na3PO4 và 7,66%.    
  • C. Na2HPO4 và 13,26%.                           
  • D. Na2HPO4; NaH2PO4 đều là 7,66%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>