YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ. Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

  Lời giải tham khảo:

  * Sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ:

  Tôn giáo:

   + Đạo Phật: Tiếp tục được phát triển truyền bá khắp Ấn Độ và truyền ra nhiều nơi. 

   + Đạo Ấn Độ (đạo Hinđu) bắt nguồn từ tôn giáo cổ là Bà La Môn giáo, thờ 4 vị thần chính: Thần Sáng tạo, Thần Hủy diệt, Thần Bảo hộ, Thần Sấm sét . 

  Chữ viết:

  +Từ chữ viết cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ Phạn (sanskri) và hiện nay là chữ Hinđu

   Văn học: 

  + Nền văn học cổ điển Ấn Độ (văn học Hinđu) mang tinh thần và triết lý Hinđu giáo rất phát triển.   

  Kiến trúc:

  + Kiến trúc Phật giáo phát triển (Chùa Hang, tượng phật bằng đá). 

  + Kiến trúc Ấn Độ giáo: những ngôi đền bằng đá hình chóp núi và nhiều tượng thần bằng đá, hoặc bằng đồng rất độc đáo.

  * Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài: 

  + Phật giáo và Hinđu giáo;

  + Nghệ thuật kiến trúc nhất là đền, chùa, lăng mộ;

  + Chữ viết nhất là chữ Phạn.

  -  Người Ấn Độ đã mang văn hoá, đặc biệt là văn hoá truyền thống truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là ảnh hưởng rõ nét nhất. Việt Nam củng ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ (tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hinđu).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON