ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho AB = 5cm, BC = 3cm, CD = 7cm. Tính độ dài AD biết B nằm giữa C và D; C nằm giữa A và B

  • A. AD = 15cm
  • B. AD = 9cm
  • C. AD = 5cm
  • D. AD = 1cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đề bài ta có hình vẽ

  Vì A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng d 
  Điểm B nằm giữa hai điểm C và D 
  Nên CB + BD = CD  BD = CD - CB = 7cm - 3cm = 4cm 
  Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm B nằm giữa hai điểm C và D 
   Điểm B nằm giữa hai điểm A và D 
   AB + BD = AD 
  AD = 5cm + 4cm = 9cm 

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 48034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON