ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho MN = 12cm, MP = 4cm, PN = 8cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  • A. Điểm M
  • B. Điểm N
  • C. Điểm P
  • D. Không điểm nào nằm giữa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: MP = 4cm, PN = 8cm 
  MP + PN = 4cm + 8cm = 12cm 
  Mà MN = 12cm 
  Nên MP + PN = MN 
  Do đó điểm P nằm giữa hai điểm M và N 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 48035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON