ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết AB = 7cm, CD = 5cm, MN = 6cm, PQ = 5cm.So sánh đoạn thẳng CD và đoạn thẳng PQ

  • A. CD > PQ
  • B. CD < PQ
  • C. CD = PQ
  • D. Không so sánh được 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: CD = 5cm, PQ = 5cm 
  Vì 5cm = 5cm nên CD = PQ 
  Vậy CD = PQ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 48030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON