ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường thẳng x'y' cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đường thẳng xx' cắt năm đoạn thẳng OA, OB, AB, MA, MB

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 48031

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON