YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  Tổng số tiền cần điền vào cột cuối cùng là:

  • A. 60 000
  • B. 70 000
  • C. 80 000
  • D. 90 000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  10 000 + 20 000 + 50 000 = 80 000 đồng

  Số cần điền vào chỗ trống trong bảng là: 80 000.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 197103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON