YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em mang hai tờ 10000 đồng đi mua bút chì. Em mua hết 16000 đồng thì còn thừa ………đồng.

  • A. 3000
  • B. 4000
  • C. 5000
  • D. 6000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Em có tất cả số tiền là:

  10000 × 2 = 20000 (đồng)

  Em nhận lại số tiền thừa là:

  20000 – 16000 = 4000 (đồng)

  Đáp số: 4000 đồng

  Số cần điền vào chỗ chấm là: 4000

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 197108

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON