YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  An mua 8 gói bánh có giá là 96000 đồng. Nếu An mua 5 gói bánh như thế thì cần trả...........đồng.

  • A. 60 000
  • B. 70 000
  • C. 50 000
  • D. 40 000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một gói kẹo có giá tiền là:

  96000 : 8 = 12000 (đồng)

  5 gói kẹo có giá tiền là:

  12000 × 5 = 60000 (đồng)

  Đáp số: 60000 đồng

  Số cần điền vào chỗ trống là 60000

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 197111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON