YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

  • A. 44 000 đồng
  • B. 54 000 đồng
  • C. 45 000 đồng
  • D. 35 000 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

  70000 – 25000 = 45000 (đồng)

  Đáp số: 45000 đồng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 197107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON