• Câu hỏi:

  Tính oxi hóa của I2  so với F2, Cl2, Br2 là:

  • A. Mạnh hơn
  • B. Yếu hơn
  • C. Bằng nhau
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC