YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

  • A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng
  • B. Đội ngũ công nhân đông đảo
  • C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân
  • D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON