YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính góc tới của tia sáng đi từ không khí tới mặt thủy tinh (chiết suất 1,5) sao cho góc khúc xạ bằng phân nữa góc tới.

   

  • A. \(82,8^o\)
  • B. \(63,6^o\)
  • C. \(41,8^o\)
  • D. \(12,8^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(r=\frac{i}{2}\)

  Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\)

  ⇔ \(n_1sini=n_2sin\frac{i}{2}\)

  ⇔ \(n_1.2sin\frac{i}{2}.cos\frac{i}{2}=n_2sin\frac{i}{2}\)

  ⇔ \(1.2.cos\frac{i}{2}=1,5\)

  ⇒ \(\frac{i}{2}=41,4^o\) ⇒ i= \(82,8^o\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA