ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2m theo phương gần vuông góc với mặt nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Người này thấy ảnh S’ của S nằm cách mặt nước một khoảng bằng 

  • A. 1,5m
  • B. 80cm     
  • C. 90cm     
  • D. 10dm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  h’=h/n=1,2.3/4=0,9m

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1