• Câu hỏi:

  Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2m theo phương gần vuông góc với mặt nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Người này thấy ảnh S’ của S nằm cách mặt nước một khoảng bằng 

  • A. 1,5m
  • B. 80cm     
  • C. 90cm     
  • D. 10dm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  h’=h/n=1,2.3/4=0,9m

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC