YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tia sáng đi từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới \(i=30^o\).

  • A. \(11^o\)
  • B. \(10^o\)
  • C. \(7,2^o\)
  • D. \(3,6^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề bài:  \(n_1=\) = 4/3;  \(n_2=\) 1,5; \(i=30^o\)

  Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\)

  ⇒ \(r=26,4^o\)

  ⇒ Góc lệch D= i-r=\(3,6^o\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON