YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

  • A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc
  • B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
  • C. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng
  • D. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON