YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm mục đích gì?

  • A. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương
  • B. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước
  • C. Khai thác nguồn vốn của người dân ở địa phương
  • D. Tạo thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98536

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON