YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?

  • A. Cán bộ dân số đứng dậy và ra về
  • B. Phê bình, kỉ luật gia đình đó
  • C. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác
  • D. Mời gia đình lên Ủy ban nhân dân xã giải quyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98550

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON