YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chiều rộng AB của khúc sông (xem hình vẽ). Biết rằng: , BC = 40m, BD = 30m, DE = 60m.

  Lời giải tham khảo:

  Ta có: BC // DE (cùng vuông góc với AD)

  \( \Rightarrow \frac{{{\rm{BC}}}}{{{\rm{DE}}}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AD}}}}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

  \( \Rightarrow \frac{{{\rm{40}}}}{{{\rm{60}}}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AB}} + {\rm{30}}}} \Leftrightarrow \frac{{\rm{2}}}{{\rm{3}}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AB}} + {\rm{30}}}} \Leftrightarrow {\rm{2AB}} + {\rm{60}} = {\rm{3AB}} \Leftrightarrow {\rm{AB}} = {\rm{60m}}\)

  Vậy chiều rộng AB của khúc sông là 60m. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON