YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm các số (x,y) biết y < 0 và các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp số cộng đồng thời các số \(x + \frac{5}{3}\), y -1, 2x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

  • A. (3, -1)
  • B. (-3, -1)
  • C. (-1,-3)     
  • D.  (-1,3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x + 6y + 8x + y = \left( {25x + 2y} \right)\\
  \left( {x + \frac{5}{3}} \right)\left( {2x - 3y} \right) = {\left( {y - 1} \right)^2}
  \end{array} \right.\)

  Từ đó suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 3y{\rm{                                             (1)}}\\
  2{x^2} - {y^2} - 3xy + \frac{{10}}{3}x - 3y - 1 = 0{\rm{    (2)}}
  \end{array} \right.\)

  Thế (1) vào (2) ta được: 8y2+7y-1 = 0 ⇒ y = -1 hoặc y = \(\frac{1}{8}\)

  Do y < 0 , ta được y = -1, x = -3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON