ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm \(m\) để phương trình \({x^3} - 3m{x^2} + 4mx + m - 2 = 0\) có ba nghiệm lập thành cấp số nhân.

  • A. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - \frac{1}{{27}}\\m = 0\end{array} \right.\)
  • B. \(m \in \emptyset \)
  • C. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - 1\\m = 0\end{array} \right.\)
  • D. \(\left[ \begin{array}{l}m =  - \frac{{10}}{{27}}\\m = 0\end{array} \right.\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử phương trình có ba nghiệm \(a,b,c\) lập thành CSN

  Suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}abc = 2 - m\\{b^2} = ac\end{array} \right. \Rightarrow m = 2 - {b^3}\) thay vào phương trình ta có

  \((3b - 4)({b^3} - 2) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}b = \frac{4}{3} \Rightarrow m =  - \frac{{10}}{{27}}\\b = \sqrt[3]{2} \Rightarrow m = 0\end{array} \right.\)

  Thay ngược lại ta thấy không có giá trị nào của m thỏa yêu cầu bài toán.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 19543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1