YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho một cấp số nhân có 5 số hạng với công bội dương. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3, số hạng thứ tư bằng 6. Tính tổng của cấp số nhân đó?

  • A. \(9 - 21\sqrt 2 \)
  • B. \(\frac{1}{2}\left( {18 - 21\sqrt 2 } \right)\)
  • C. \(\frac{1}{2}\left( {18 + 21\sqrt 2 } \right)\)
  • D. \(9 + 21\sqrt 2 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kí hiệu \({u_1},{u_2},{u_3},{u_4}\) là các số hạng của cấp số nhân. Ta có

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {u_2} = 3\\
  {u_4} = 6
  \end{array} \right. \Rightarrow {u_4} = {u_2}.{q^2} \Rightarrow {q^2} = 2 \Rightarrow q = \sqrt 2 \left( {q > 0} \right)\\
  {u_1} = \frac{{3\sqrt 2 }}{2},{u_2} = 3,{u_3} = 3\sqrt 2 ,{u_4} = 6,{u_5} = 6\sqrt 2 \\
   \Rightarrow S = {u_1} + {u_2} + {u_3} + {u_4} = \frac{1}{2}\left( {18 + 21\sqrt 2 } \right)
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON