AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm nào? 

  • A. 206 TCN
  • B. 207 TCN
  • C. 208 TCN
  • D. 209 TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>