AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào? 

  • A. Quyền hành ngang nhau và bộ máy nhà nước như nhau
  • B. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước như nhau
  • C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn
  • D. Quyền hành như nhau, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>