YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quân Tần xâm lược nước ta thời gian nào? 

  • A. Năm 217 TCN
  • B. Năm 218 TCN
  • C. Năm 219 TCN
  • D. Năm 216 TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA