YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thị trường được hiểu là?

  • A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa.
  • B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên ua.
  • C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ.
  • D. Nơi có các chợ và siêu thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Thị trường được hiểu là nơi gặp gỡ giữa bên bán và bên mua.

  Giải thích: Mục I, SGK/154 địa lí 10 cơ bản.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON