ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Their company has just won the _______ dealership for Rolls-Royce.

  • A. dealership
  • B. complaint
  • C. fuss
  • D. interest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dealership (n): Doanh nghiệp

  Dịch nghĩa: Công ty của họ vừa giành được đại lý cho Rolls-Royce.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 183743

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON