AMBIENT
 • Choose the best sentence - a, b, c or d made from the given cues and the sentences which is closest in meaning to the printed one.

  Câu hỏi:

  the world/ energy resources/ take/ millions of years/ produce/ we/ quickly/ begin/ exhaust/ supplies//

  • A. The world's energy resources have taken many millions of years to produce, so we are quickly beginning to exhaust these supplies.
  • B. Although the world's energy resources have taken many millions of years to produce, we are quickly beginning to exhaust these supplies.
  • C. The world's energy resources have taken many millions of years to produce because we are quickly beginning to exhaust these supplies.
  • D. Since the world's energy resources have taken many millions of years to produce, we are quickly beginning to exhaust these supplies.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>