AMBIENT
 • Câu hỏi:

  the report/ state/ there/ enough/ oil and gas/ a century/ only if/ present demand/ control//

  • A. The report stated that there would be enough oil and gas for a century only if the present demand could be controlled.
  • B. The report stated that there would be oil and gas enough for a century only if the present demand could be controlled.
  • C. The report stated that there were enough oil and. gas for a century only if the present demand could controlled.
  • D. The report stated that there will be enough oil and gas for the century only if the present demand can be controlled.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>