AMBIENT
 • Câu hỏi:

  recently/ UN committee/ report/ world/ oil and gas supplies/ last/ about 100 years/ if/ use/ carefully//

  • A. Recently UN committee reported that world's oil and gas supplies, will last about 100 years if they are used carefully.
  • B. Recently the UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if using carefully.
  • C. Recently a UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if used carefully.
  • D. Recently a UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if it was used carefully.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>