• Câu hỏi:

  The/were/desert/driving/ along/ They/ the/ on/ seat/ and/ old/ back/ woman/ sat/ the/.

  • A. They were driving and the old woman sat on the back seat along the desert.
  • B. They were driving the old woman and along the desert sat on the back seat.
  • C. They were driving along the desert and the old woman sat on the back seat.
  • D. They and the old woman were driving along the desert sat on the back seat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC