YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể tích khí Cl2 (đktc) thu được khi cho 14,6 gam HCl tác dụng với MnO2 (lấy dư) là

  • A. 1,12 lít.             
  • B. 2,24 lít.         
  • C. 3,36 lít.        
  • D. 4,48 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON