ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The state of California is working to say goodbye to the gender wage gap. Governor Jerry Brown has signed the Fair Pay Act, a new law that forces______who pay more to a man working

  • A. progress
  • B. progressive
  • C. process
  • D. processing
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1