YOMEDIA
NONE
 • Choose the correct answer – a, b, c, or d - that best-completes each sentence.

  Câu hỏi:

  The staff are working at weekend ................. delay the project any further.

  • A. so that not to
  • B. not to
  • C. so as not to
  • D. b & c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON