YOMEDIA
 • Choose the one word or phrase - b, c or d - that best completes the sentence or subtitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  The recent heavy rains have helped to ease the water .................

  • A. supply
  • B. poverty
  • C. plenty
  • D. shortage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA