YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The phrase 'business clothes' in the paragraph 2 can be understood as ______.

  • A. clothes that only business people wear
  • B. trendy clothes
  • C. casual clothes
  • D. formal clothes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON