YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The machine  ......... I have to use in my job cost over a million pounds.

  • A. who
  • B. which
  • C. that
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF