YOMEDIA
 • Choose the sentence which has a similar meaning to the sentence printed before

  Câu hỏi:

  The film's ending is dramatic.

  • A. The end of the film is a drama.
  • B. The film has a dramatically.
  • C. The film ends dramatically.
  • D. The end is filming dramatic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>