YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể chế nhà nước phương Tây cổ đại là gì?

  • A. Quân chủ chuyên chế
  • B. Dân chủ chuyên chế
  • C. Quân chủ lập hiến
  • D. Cộng hòa dân chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7630

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON