YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tập tính quen nhờn là:  

  • A. Tập tính động vật không trả lời khi kích thích không liên tục mà không gây nguy hiểm gì.
  • B. Tập tính động vật không trả lời khi kích thích ngắn gọn mà không gây nguy hiểm gì.
  • C. Tập tính động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì. 
  • D. Tập tính động vật không trả lời khi kích thích giảm dần cường độ mà không gây nguy hiểm gì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quen nhờn là hình thức học tập đơn giản nhất, động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nhưng không kèm theo sự nguy hiểm.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON