YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập? 

  • A. Tập tính bẩm sinh.
  • B. Tập tính học được.
  • C. Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được). 
  • D. Tập tính nhất thời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào thời gian hình thành tập tính có thể phân biệt 2 loại tập tính chính là:

  + Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

  Ví dụ: Nhện chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

  + Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

  Ví dụ: Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

  + Tập tính hỗn hợp: Bao gồm cả tập tính bẩm sinh lẫn tập tính thứ sinh.

  Ví dụ: Mèo bắt chuột

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139739

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON