AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tảo là thực vật bậc thấp

  • A. cấu tạo gồm những cơ thể đa bào
  • B. sinh sản hữu tính
  • C. gồm những cơ thể đơn bào
  • D. chưa có rễ, thân, lá thực sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>