AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt của cây hai lá mầm có đặc điểm:

  • A. phôi của hạt có một lá mầm
  • B. phôi của hạt có hai lá mầm
  • C. phôi chứa chất dinh dưỡng
  • D. rễ cọc hoặc rễ chùm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>