AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So sánh cơ quan sinh dưỡng của Tảo và cây Rêu? Nêu đặc điểm tiến hóa của cơ quan sinh dưỡng của câ Rêu?

  Lời giải tham khảo:

  * Cây rêu: Cấu tạo cơ thể đơn giản, chưa có rễ thân, lá thực sự, chưa có mạch dẫn. Lá nhỏ, mỏng. Rễ giả thực hiện chức năng hấp thụ nước. Thân ngắn chưa phân nhánh.

  * Tảo: Chưa có.

  * Đặc điểm tiến hóa của cây rêu: Có rễ, thân, lá nhưng còn đơn giản

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>